_
Materiały Amorficzne i Nanostrukturalne 
MAIN - wykład obieralny (I stopień)
Magazynowanie Energii i Ogniwa Paliwowe (MEiOP) - wykład (II stopień)
(wspólnie z prof. M.Marzantowiczem)
Podstawy Fizyki 1 (Fiz.Techn. i Fotonika)
PF1 - wykład
Ogniwa Paliwowe w Elektromobilności - Wydział Elektryczny (wspólnie z prof. M.Marzantowiczem)

Podstawy Fizyki 1 (Fiz.Techn)
PF1 - ćwiczenia (gr. Z3)\

prof. dr hab.
Marek WASIUCIONEK

Zakład Joniki Ciała Stałego
Wydział Fizyki PW
p. 137 Gm.Fizyki, tel. 22-234-5350
konsultacje: środa 8-10 p. 137 GF
e-mail -  marek.wasiucionek@pw.edu.pl
zdjecie
MW - Rozkład zajęć dydaktycznych w sem. zimowym  2021-2022 Harmonogram zajęć w roku akademickim 2021-2022
pon.8-10      MAIN* - wykł. s.111 Gm.Fizyki
pon.10-12    PF1* -wykład AF Gm.Fizyki
pon. 14-16 Ogniwa Paliwowe w Elektromobilności - wykład W. Elektryczny
wt.  10-12    PF1 ćw. gr. Z3  s.309 Gm.Fizyki
wt.  8-10    MEiOP* - wykł. s.111 Gm.Fizyki (MW od grudnia 2021)
śr.    10-12   konsultacje p. 137 Gm.Fizyki
czw.10-12    PF1 - wykł. AF Gm.Fizyki
pt.     8-10    PF1 ćw. gr. Z3  s.111 Gm.Fizyki 

Ważne linki:
Wydział Fizyki PW
Politechnika Warszawska
 AF - Audytorium Fizyki;
*PF1 - Podstawy Fizyki 1; MAiN - Materiały Amorficzne i Nanostrukturalne, MEiOP-Magazynowanie Energii i
Ogniwa Paliwowe  (MW -od  pocz. grudnia 2021)
FT           logo